Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Τι είναι το ΠΕΑ; 

Το ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος

έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το

κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο

Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. 

 Πότε απαιτείται η έκδοση του ΠΕΑ; 

Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, των βασικών χρήσεων

(κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή

διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ωςεξής: 

Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα: 

- Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου. 

Υφιστάμενα: 

- Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), 

καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου. 

- Από 09.1.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη. 

- Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄

Οίκον». 

 Η έκδοση ΠΕΑ απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις μισθώσεων; 

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική ΜΌΝΟ για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων

συμβάσεων. 

 Τι μετράει στη συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου; 

Η συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου είναι το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του κτιρίου, όπως αυτά

προσμετρούνται στην οικοδομική άδεια (σύμφωνα με το συντελεστή δόμησης), καθώς επίσης και τα τετραγωνικά

του κτιρίου που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις (πχ κλειστός ημιυπαίθριος). 

TOP TOP 100 BEST GREEK SITES
ρολος.gr Κατάλογος Ελλάδας